Éttermi dolgozó Kecskemét Izsáki út

Az Ön személyes adatait toborzási céllal, a meghirdetett pozíciókra való jelentkezés során, munkaviszony létesítése céljából kezeljük. A toborzási folyamatban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A toborzási folyamatban történő önkéntes részvétellel, az űrlap kitöltésével, és beküldésével Ön kifejezetten nyilatkozik, hogy az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerte és elfogadta. Az AmRest Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. szám 3. torony 2. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-165835) az Ön személyes adatainak adatkezelője. Az adatkezelés során az AmRest Kft. adatfeldolgozókat vesz igénybe. A személyes adatok feldolgozását az LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 végzi az adminisztrátor számára elektronikus rendszerei révén. Az adatkezeléssel, valamint az elérhetőségeinkkel kapcsolatban további információkat találhat az adatvédelmi szabályzatban: https://careers.teamio.net/kfc-hu/_customer/careersteamionetkfc-hu/wp-content/themes/default/downloads/privacy-policy.pdf. Részletek

Az AmRest Kft. által meghirdetett pozícióval kapcsolatos munkaviszony létesítése céljából, a kapcsolódó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, illetve kapcsolatfelvételhez a személyes adatainak megadása szükséges. Amennyiben nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk az álláspályázatát feldolgozni és értékelni, illetve nem tudjuk a kapcsolatot felvenni Önnel és az esetleges kérdéseit, panaszait és javaslatait megválaszolni.
A lentiekben megadott adatok kezelésének jogalapja, hogy azok szükségesek ahhoz, hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk a munkaviszony létesítésére vonatkozó szerződés megkötését megelőzően (GDPR 6. cikk (1) b) pont).
Ön jogosult arra, hogy kérje az adataihoz való hozzáférést, helyesbítést vagy törlést, az adatkezelés korlátozását, és arra, hogy az adatait megkapja (hordozhatósághoz való jog). Továbbá Ön jogosult arra, hogy az Ön személyes adatainak adatkezelésével kapcsolatban bármikor kifogással éljen, valamint Ön jogosult arra is, egyedi helyzetére hivatkozva bármikor kifogással éljen a jogos érdekeken alapuló adatkezelés ellen.

* For successful sending of the form all fields with a star have to be entered.