Avoin hakemus

Tähän työpaikkaan liittyvän valintaprosessin yhteydessä yrityksen Murata Electronics Oy, on rekisterinpitäjänä käsiteltävä antamiasi tai julkisista lähteistä saatuja tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Tiedonkäsittelyn suorittaa rekisterinpitäjän toimeksiannosta LMC s.r.o. (Y-tunnus +420 264 41 381) sähköisten järjestelmiensä avulla. Lue lisää

Vastaamalla tähän työpaikkailmoitukseen annat rekisterinpitäjälle henkilötietosi valintaprosessin ajaksi ja sen edellyttämiin käyttötarkoituksiin. Tietojesi käsittelyyn liittyen sinulla on oikeus: (i) päästä tietoihin, (ii) korjata väärät tai virheelliset tiedot tai täydentää niitä, (iii) poistaa tiedot, jos ne on kerätty laittomasti tai jos tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai joita varten niitä on käsitelty, (iv) erityistapauksissa rajoittaa tiedonkäsittelyä, (v) siirtää tiedot, (vi) vastustaa tiedonkäsittelyä, jolloin se keskeytetään, paitsi jos käsittelylle on olemassa erittäin painava ja perusteltu syy, joka syrjäyttää omat etusi, oikeutesi ja vapautesi, sekä erityisesti jos syynä on oikeusvaateiden täytäntöönpano, ja (vii) olla yhteydessä tietosuojavaltuutettuun.

Lisätietoja tietojenkäsittelystä, josta vastaa Alma Career Oy / Monster.fi. (Y-tunnus 1482646-0, rekisteröity kotipaikka Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki) saat ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan Matti Venho, sähköpostitse matti.venho@almamedia.fi, tai verkkosivulta https://www.teamio.com/fi/pdfd.

Henkilötiedot
Kontaktitiedot
Kommentit ja liitteet