Toni Honkanen

Koulutus:

Diplomi-insinööri

Ammattinimike:

Prosessikontrolli-insinööri

Diplomi-insinööri Toni Honkanen on työskennellyt pari vuotta Vantaalla Murata Electronicsilla prosessikontrolli- insinöörinä. Välillä hän on myös esimiessijaisena tuuraamassa omaa esimiestään.
Muratalla innovoidaan, kehitetään ja valmistetaan pienenpieniä MEMS-antureita, joiden avulla voidaan esimerkiksi parantaa liikenneturvallisuutta ja sydänpotilaiden elämänlaatua. ”Antureitamme käytetään esimerkiksi autojen ajonvakaudenhallintajärjestelmissä. Toinen hyvä esimerkki antureidemme käyttökohteista on sydämentahdistimet”, Toni selventää.

”Työpäiväni koostuvat yleensä monista pienistä tehtävistä, sillä teemme jatkuvasti erilaisia tuotannonkehitystoimenpiteitä. Kaikki Muratan tuotteet menevät oman tuotantosoluni läpi. Työni vaatii kommunikointia joka suuntaan!”

Laadun varmistamista ja kehittämistä

Toni työskentelee tiimissä, jolle kuuluu tuotannon laadun, prosessimittareiden ja kontrollien seuranta sekä kehitys ja raportointi. ”Olennaisinta on tuotannon poikkeamien juurisyiden selvitys sekä korjaavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus”, Toni kertoo. ”Kunkin työvaiheen pitää toimia tietyllä tavalla. Seuraamme mittareita ja käymme dataa läpi. Jos ilmenee jotain erikoista, selvitämme, mistä se johtuu. Pyrimme siis myös ehkäisemään virheitä jo etukäteen.”

Omien kehittämistöidensä lisäksi Toni toimii nykyään esimiessijaisena perjantaisin sekä esimiehen ollessa lomalla. Esimiessijaisena hän osallistuu manageripalavereihin sekä delegoi tehtäviä muille asiantuntijoille. Toni kertoo työnsä olevan hyvin itsenäistä. Hänellä on apunaan teknikko, ja tuotantosolussa on myös toinen insinööri samoissa tehtävissä.

Japanilaista tarkkuutta

Murata Electronics Oy on osa japanilaista Murata-konsernia. Siksi Tonin työ on myös kansainvälistä.
Pääasiassa Toni tekee työtään Vantaalla, mutta hän myös matkustaa jonkin verran. Ulkomailla työskentely tuli hänelle tutuksi jo edellisessä työpaikassa – yli 150 matkapäivää vuodessa. Toni on tyytyväinen, kun Muratalla matkapäivien määrä pysyy kohtuullisena. Myös joustava työaika on vastikään esikoisensa saaneelle Tonille myönteinen tekijä työssä viihtymisen kannalta.

Kansainvälisyys on läsnä Tonin työssä myös omalla toimistolla työskennellessä. Työkielenä on usein englanti ja japanilainen työkulttuuri näkyy ajoittain myös japanilaiskonsernin Suomen toiminnoissa.
”Japanilaista tyyliä on varmaan ainakin se, että asiat tehdään tosi särmästi. Kaikesta täytyy olla dataa, jolla asiat pystyy todistamaan oikeiksi”, Toni kertoo.

Materiaalitekniikan opinnoista hyvä pohja

Toni kertoo tienneensä jo yläasteella lähtevänsä opiskelemaan tekniikkaa, sillä hän oli luokalla, jossa painotettiin matematiikan ja fysiikan opintoja. Kirjoitusten jälkeen hän oli vuoden varastohommissa ja armeijassa. Sitten hän haki Teknilliseen korkeakouluun eli nykyiseen Aalto-yliopistoon materiaalitekniikan linjalle. ”Täytyy myöntää, että en tuolloin tiennyt materiaalitekniikasta juuri mitään, mutta pidän sitä nyt hyvänä valintana. Sieltä sai todella laajan pohjan työelämää ajatellen. Opintoihin kuuluivat niin metalli, pinnoitteet kuin muokkausmenetelmät sekä erilaiset valmistusmenetelmät.”

Diplomi-insinööriksi valmistumisen jälkeen Toni pääsi prosessi-insinööriksi pinnoitteita valmistavaan yritykseen. Kun siellä alkoivat yt-neuvottelut, hän alkoi katsella uutta työpaikkaa ja huomasi, että Muratalle haettiin laatuinsinööriä. Hän haki paikkaa ja tuli valituksi. Nyt hänen tehtävänimikkeensä on prosessikontrolli-insinööri, joskin työn sisältö on pysynyt melko ennallaan. ”Edelleenkin päätehtäväni on varmistaa laatu ja pyrkiä parantamaan sitä.”

Mielenkiintoisia tehtäviä esimiehenä

Toni kertoo, että Muratalla järjestetään paljon sisäistä koulutusta, mitä hän arvostaa paljon. Kiitosta saavat myös Muratan hyvät työsuhde-edut, mm. kuntosali. Olennaisinta Tonille työssä viihtymisen ja motivaation säilymisen kannalta ovat kuitenkin yhtiön eettiset arvot ja se, mitä yritys valmistaa. ”Koska työskentelemme asioiden kanssa, jotka vaikuttavat ihmisten turvallisuuteen, on tärkeää tehdä asiat laadukkaasti. Arvostan sitä, että meillä otetaan laatukysymykset todella vakavasti”, hän toteaa.

Hän uskoo, että MEMS-teknologian parissa töitä riittää varmasti tulevaisuudessakin. Hän odottaa tulevaisuudelta lisää mielenkiintoisia tehtäviä ja uskoo työskentelevänsä itse jossain vaiheessa vakituisesti esimiesasemassa.